Jakiego rodzaju wytyczne spełniać przy upadłości konsumenckiej?

Duża grupa ludzi obecnie (a w szczególnie dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź będzie krótka bądź bardzo wydłużona. Natomiast niniejszy post wierzę odpowie na wszystkie frapujące Cię wątpliwości. Po pierwsze możemy stwierdzić, iż jest to nie mniej nie więcej tylko ogłoszenie bankructwa w sytuacji, gdy dojdziemy do wniosku, że jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a ciągłe spłacanie naszego długu jest nierealne (np. kwoty rat są wyższe nasze przychody).
 

Upadłość konsumencka dla niezdecydowanych

 


Podstawowym czynnikiem przy obwieszczaniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność nie była przez nas zawiniona. Oznacza to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej umyślnej winy (np. padliśmy ofiarą krętaczy kredytowych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi lichwę). Nasza sytuacja jest badana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W toku postępowania sąd analizuje naszą sytuację finansową, weryfikuje wiarygodność przedłożonych dokumentów i finalnie decyduje o tym czy wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do naszej osoby. Powinniśmy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na skrywanie składników majątkowych i innego tego rodzaju ruchy. Może to, bowiem zniweczyć nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na wiele lat.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to ogromnie przebojowy wątek wśród ludzi zadłużonych i przekredytowanych. Od chwili uchwalenia przepisów o upadłości konsumenckiej zleciało już ponad 6 lat, niemniej jednak dopiero aktualnie możemy mówić o tym, iż wprowadzona instytucja prawna realizuje swą rolę w społeczeństwie. Jest to bez wątpienia efekt noweli, która miała miejsce pod koniec 2014 roku. Nowe normy w zauważalnej mierze doprowadziły do złągodzenia zasad, na jakich można ogłosić upadłość i przyczyniły się do podwyższenia ilości pozytywnych postanowień ogłaszanych przez rodzime sądy w tym względzie.

 

 

Upadłość konsumencka - zadbaj o odpowiedni wniosekPrzez pierwsze, albowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej mogło skorzystać już kilkaset jednostek w skali całego naszego kraju. Jest to znakomita wiadomość w szczególności dla jednostek, które nie radzą sobie ze spłacaniem indywidualnych zadłużeń. Oczywiście każdy może rzec, że jest nieco niesprawiedliwości w tym, że ktoś zaciągał kredyty impulsywnie a teraz jego zadłużenie ma podlegać umorzeniu. Nie można się z tym do końca zgodzić a sam temat osób zadłużonych jest nieco bardziej wielowarstwowy i złożony.

W szeregu przypadków jest, bowiem tak, że dana jednostka nawet pragnie zwracać swoje zadłużenia lecz realnie patrząc jest to po prostu fizycznie niewykonalne (np. jej zarobki nie pozwalają nawet na spłatę rosnących odsetek). W takim przypadku wyłącznym sensownym sposobem na wyjście z ciężkiej sytuacji jest bezwzględnie Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która do rodzimego prawodawstwa została umieszczona pod koniec roku 2009. Regulacje odnośnie jej stosowania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Należałoby w tym miejscu określić, iż do tej pory z możliwości ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko i wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast na chwilę obecną jest to także dopuszczalne w wypadku podmiotów prywatnych. Jej zorganizowanie nie jest prostym zadaniem, wymaga specjalnej wiedzy prawniczej i sporej wytrwałości (całe postępowannie razem z wykonaniem planu spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

 

 

Upadłość konsumencka zbawienie dla zadłużonychJednak Upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach jest doskonałą szansą dla osób, które mają już egzekucję komorniczą. Na taki stan rzeczy wpływa wiele przesłanek. Musimy, bowiem wiedzieć, że egzekucja komornicza niesie ze sobą znaczne koszty (opłacamy koszty egzekucji, swietna strona koszty zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itp.) a prócz tego często z tego, co nam bierze komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasze zadłużenie zamiast zmniejszać się jeszcze wzrasta. Taka droga prowadzi donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten problem. Jeśli się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei przygotowuje schemat naprawczy. Opłacanie zadłużeń trwa maksymalnie 3 lata a po tym okresie niezwrócone długi podlegają procedurze umorzenia. Znaczy to, iż nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka to doskonałe rozwikłanie dla właściwie każdej osoby, która jest niewypłacalna. Stosunkowo niedawno, bowiem z perspektywy ogłoszenia bankructwa mogły skorzystać tylko podmioty pałające się wykonywaniem działalności gospodarczej. Natomiast od końca grudnia 2009 roku taką sposobność mają również osoby indywidualne- konsumenci. Poprzez wprowadzone regulacje do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym Polska dołączyła do państw Europy Zachodniej gdzie podobne rozwiązania działały już ze sporym powodzeniem od wielu lat.

 

 

Upadłość konsumencka dla niezdecydowanych


Jak akcentują, albowiem fachowcy z branży finansów i bankowości problem niespłaconych zobowiązań narasta w naszym kraju od dużej liczby lat. Niezaprzeczalnie nie możemy zapominać o rzymskiej regule prawa, jaka powiada, iż kontraktów trzeba dotrzymywać aczkolwiek z drugiej strony wskazane jest także wziąć pod uwagę sytuację, ludzi nadmiernie przekredytowanych, które nie mają rzeczywistych co powiedzial szans na zwrot swych zadłużeń. Taki stan rzeczy natomiast generuje to, że uciekają one ze swoimi przychodami do szarej strefy. Wyjściem z sytuacji, wobec tego w takim przypadku jest Upadłość konsumencka.

Niesłychanie często, bowiem osoba bedąća w długu na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna kliknij wyprzedać resztkę swego dobytku, żeby reszta niespłaconego długu została umorzona. Wszystko się, bowiem sprowadza do tego, że Upadłość konsumencka gwarantuje dłużnikowi „nowe” życie, bez zadłużeń, bez dokuczliwych telefonów od wierzycieli a przede wszystkim bez egzekucji komorniczej.

Wyjściem problemu zadłużenia jest bez wątpienia Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu kiedy polski ustawodawca wprowadził służące do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama kategoria wskazuje z takiej możliwości mogą skorzystać konsumenci czyli osoby nie prowadzące funkcjonowania gospodarczej. Dla podmiotów gospodarczych i firm stosowane są inne przepisy. Warunkiem podstawowym aby można było przeprowadzić wniosek o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. Oznacza to, że taka osoba nie jawi się być w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów jakie uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki na to, że zobowiązanie będzie spłacone. Typowym przykładem wydaje się sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów instytucji bankowych i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera spośród jej świadczenia emerytalnego sumę 300 zł, która nie pokrywa nawet odsetek od momentu zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tyś złotych. W takich okolicznościach Upadłość konsumencka... jest jak najbardziej wskazana. Występując o tą kobietą do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Odpowiednie wywiązanie się z tego plan jest podstawą służące do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie maksimum 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

 

 

Upadłość konsumencka a skarga pauliańska


Upadłość konsumencka stała się w ostatnim czasie niezwykle skutecznym pomysłem na poradzenie sobie z zadłużeniem, które nas na prostu przerasta. W tym miejscu mam przede wszelkim na myśli sytuacje ludzi, które nie mają długu w wysokości dajmy w to 2. 000 zł, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę stu tys. zł. Jak wskazują dane statystyczne tylko od czasu początku roku 2016 w Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad 3 tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy na fakt, że w analogicznym okresie rok temu liczba ogłaszanych upadłości była wiele mniejsza. Z pewnością wydaje się to związane z nowelizacją przepisów, która w doniosły sposób zliberalizowała zasady, w jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie należność sądowa za złożenie wniosku w wynosi zaledwie 30 zł. Dodatkowo wszystko może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać z w siedzibie sądu po wydziale gospodarczym. Taka sytuacja sprawia, że przeprowadzenie całej procedury jest możliwe nawet bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów korzysta z tej możliwości i jeżeli nie ma przeszkód przyrody formalnej to wniosek po temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” wyjąwszy większego problemu. Jednakże nie zaakceptować zawsze tak musi okazać się. Jeżeli nasza sytuacja połączona z zadłużeniem jest zawiła to warto skorzystać spośród pomocy adwokata bądź radcy prawnego.

W jakim okresie upadłość konsumencka jest realna?Upadłość konsumencka to bez wątpienia 1-a z najlepszych rzeczy, jakie ostatnimi czasy mogły spotkać jednostki zadłużone. Nie jest to tylko moja osobista opinia, ale statystyki są jednoznaczne w tym względzie. Coraz więcej osób otrzymuje we własnym sądzie rejonowym postanowienie na temat ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jak i również dzięki temu jak to się mówi może już oddychać pełną piersią. Jednak warto tutaj również napomknąć o komunikacie wydanym za pośrednictwem Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego wynika, że „tylko” 55 procent składanych wniosków wydaje się być pozytywnie rozpatrywanych przez sądy. Dzieje się tak spośród kilku powodów.

Pierwszym wraz z nich jest przesłanka, jaka musi zostać obligatoryjnie spełniona, aby Upadłość konsumencka doszła w ogóle to skutku. Tą przesłanką jest niewypłacalność ludzie składającej taki wniosek. Określa to stan, w jakim nasza sytuacja materialna jest tak ciężka, że nie jesteśmy w stanie regulować na czasie swoich zobowiązań finansowych (w praktyce przyjmuje się, iż z niewypłacalnością mamy służące do czynienia w momencie, kiedy nie płacimy rat naszych zadłużeń przez okres 3 miesięcy, nie jest to sztywny termin, ale w pewnym sensie minimum wypracowane w przebiegu działań prowadzonych przez profesjonalnych prawników).

Drugim niezwykle ważnym czynnikiem, jeżeli interesuje nas Upadłość konsumencka jest to czy aż do stanu niewypłacalności doprowadziliśmy na własną rękę poprzez rażące niedbalstwo (klasyczny przykład to zaciąganie kredytów mieszkaniowych na zakup dóbr konsumpcyjnych np. nowego telewizora bądź laptopa). Jeżeli sędzia Upadłość konsumencka 2017 który prowadzi naszą sprawę stwierdzi takie niedbalstwo to z pewnością Upadłość konsumencka nie zostanie ogłoszona, co więcej tego typu orzeczenie zablokuje nam używane przez nas starania w tym obszarze o następne dziesięć latek. Pojawia się, zatem wątpliwość, jakie warunki należy realizować żeby sprawa przed sądem zakończyła się po polskiej myśli. Pomimo faktu, iż wniosek możemy napisać i złożyć samodzielnie a same koszty nie są duże (opłata sądowa przy wnoszeniu pisma wynosi zaledwie 30 zł) to dobrym wyjściem jest skorzystanie z ofert profesjonalnego prawnika (adwokata albo radcy prawnego).

Praktyka życiowa pokazuje, bowiem, że posiadając kilkanaście zobowiązań musimy przygotowywać właściwe uzasadnienie naszego morału. Nie wystarczy wskazać jedynie, że mamy ciężką kondycję materialną i nie dysponujemy pieniędzy na spłatę comiesięcznych rat. Bez kozery możemy powiedzieć, że dobrze wykonane uzasadnienie stanowi połowę triumfu w naszych staraniach na temat Upadłość konsumencka. Dodatkowo, aby poprzeć twierdzenia zawarte we morału należy dołączyć wiarygodny towar dowodowy (np. w kwestii, kiedy pożyczki były zaciągane na pomoc chorej ciotki dobrze się podłączyć karty chorobowe ze szpitala, weksle za wizyty prywatne obok specjalistów i zakup koniecznych medykamentów). Jeżeli wszystko uskuteczniliśmy właściwie sąd przychyli się do naszego stanowiska.

Dzięki kolejnym etapie sąd definiuje dla nas syndyka. Wydaje się to osoba, która oblicza wartość naszego majątku (tzw. masy upadłościowej), sprawdza ewidencję naszych wierzycieli i kontroluje plan spłaty. Właściwe swoim wykonanie decyduje ostatecznie o tym czy niespłacona cząstka zadłużenia zostanie umorzona. Upadłość konsumencka jak to już stało się powiedziane na samym wstępie dla ostateczną drogą ratunku dla osób przekredytowanych np. sytuacja emeryta, którego długi sięgnęły już kwoty przeszło dwustu tysięcy złotych, z jego świadczenia emerytalnego komornik pobiera dwadzieścia pięć procent całej kwoty a na przeżycie zostaje kilkaset złotych a oprócz tego zamieszkuje w komunalnym mieszkaniu wraz z ogrzewaniem na węgiel.

Upadłość konsumencka ocalenie dla dłużnikówUpadłość konsumencka to bez wątpienia jedna z najlepszych rzeczy, jakie w ostatnich latach mogły spotkać osoby zadłużone. Nie jest to tylko moja osobista opinia, ale statystyki są jednoznaczne w tym względzie. Raz za razem więcej osób otrzymuje we własnym sądzie rejonowym postanowienie na temat ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jak i również dzięki temu jak to się mówi może już oddychać pełną piersią. Jednakże warto tutaj również wspomnieć o komunikacie wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego wynika, że „tylko” 55 procent składanych wniosków jest pozytywnie rozpatrywanych przez sądy. Dzieje się tak spośród kilku powodów.

Pierwszym wraz z nich jest przesłanka, która musi zostać obligatoryjnie spełniona, aby Upadłość konsumencka doszła przy ogóle to skutku. Tę przesłanką jest niewypłacalność osoby składającej taki wniosek. Znaczy to stan, w jakim nasza sytuacja materialna jest tak ciężka, że nie możemy regulować na czasie swoich zobowiązań finansowych (w praktyce przyjmuje się, że z niewypłacalnością mamy aż do czynienia w momencie, podczas gdy nie płacimy rat grono zadłużeń przez okres trzech miesięcy, nie jest to sztywny termin, ale w pewnym sensie minimum wypracowane w przebiegu działań prowadzonych przez profesjonalnych prawników).

Drugim niezwykle ważnym czynnikiem, jeżeli interesuje naszą firmę Upadłość konsumencka to czy służące do stanu niewypłacalności doprowadziliśmy sami poprzez rażące niedbalstwo (klasyczny przykład to zaciąganie pożyczek na zakup dóbr konsumpcyjnych np. nowego telewizora bądź laptopa). Jeżeli sędzia który prowadzi naszą sprawę stwierdzi takie niedbalstwo to z pewnością Upadłość konsumencka nie zostanie ogłoszona, co więcej tego rodzaju orzeczenie zablokuje nam stosowane przez nas starania w tym obrębie o następne dziesięć lat. Pojawia się, zatem pytanie, jakie warunki należy spełniać żeby sprawa przed sądem zakończyła się po własnej myśli. Pomimo faktu, iż wniosek możemy napisać jak i również złożyć samodzielnie a same koszty nie są duże (opłata sądowa przy wnoszeniu pisma wynosi zaledwie 30 zł) to dobrym wyjściem jest skorzystanie z propozycji profesjonalnego prawnika (adwokata bądź radcy prawnego).

Praktyka życiowa pokazuje, bowiem, że posiadając kilkanaście zobowiązań musimy przygotować właściwe uzasadnienie naszego wniosku. Nie wystarczy wskazać jedynie, że mamy ciężką kondycję materialną i nie dysponujemy pieniędzy na spłatę comiesięcznych rat. Bez kozery możemy powiedzieć, że dobrze wykonane uzasadnienie stanowi połowę sukcesu w naszych staraniach o Upadłość konsumencka. Dodatkowo, aby poprzeć twierdzenia zawarte we wniosku należy dołączyć aktualnosci wiarygodny materiał dowodowy (np. w sprawy, kiedy pożyczki były zaciągane na pomoc chorej ciotki dobrze się podłączyć karty chorobowe ze szpitala, weksle za wizyty prywatne obok specjalistów i zakup koniecznych medykamentów). Jeżeli wszystko uskuteczniliśmy właściwie sąd przychyli się do naszego stanowiska.

Dzięki kolejnym etapie sąd definiuje dla nas syndyka. Jest to osoba, która szacuje wartość naszego majątku (tzw. masy upadłościowej), sprawdza listę naszych wierzycieli i nadzoruje plan spłaty. Właściwe jego wykonanie decyduje ostatecznie o tym czy niespłacona część zadłużenia zostanie umorzona. Upadłość konsumencka jak to już stało się powiedziane na samym wstępie dla ostateczną drogą ratunku dla osób przekredytowanych np. sytuacja emeryta, którego długi sięgnęły już kwoty przeszło dwustu tysięcy złotych, spośród jego świadczenia emerytalnego komornik pobiera dwadzieścia pięć procent całej kwoty a w przeżycie zostaje kilkaset zł a oprócz tego zamieszkuje w komunalnym mieszkaniu spośród ogrzewaniem na węgiel.

Upadłość konsumencka w niuansachUpadłość konsumencka to bez wątpienia 1-a z najlepszych rzeczy, które w ostantnim czasie mogły spotkać osoby zadłużone. Nie jest to tylko moja osobista wyrok, ale statystyki są jednoznaczne w tym względzie. Raz za razem więcej osób otrzymuje w swoim sądzie rejonowym postanowienie na temat ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jak i również dzięki temu jak to się mówi może już oddychać pełną piersią. Jakkolwiek warto tutaj również wspomnieć o komunikacie wydanym poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości, z jakiego wynika, że „tylko” 55 procent składanych wniosków jest pozytywnie rozpatrywanych przez sądy. Dzieje się tak spośród kilku powodów.

Pierwszym wraz z nich jest przesłanka, która musi zostać obligatoryjnie spełniona, aby Upadłość konsumencka doszła przy ogóle to skutku. Tę przesłanką jest niewypłacalność jednostki składającej taki wniosek. Oznacza to stan, w jakim nasza sytuacja materialna wydaje się tak ciężka, że nie jesteśmy w stanie regulować na czasie swoich zobowiązań finansowych (w praktyce przyjmuje się, iż z niewypłacalnością mamy do czynienia w momencie, gdy nie płacimy rat grono zadłużeń przez okres trzech miesięcy, nie jest to sztywny termin, ale w pewnym sensie minimum wypracowane w przebiegu działań prowadzonych przez profesjonalnych prawników).

Drugim niezwykle ważnym czynnikiem, jeżeli interesuje naszą firmę Upadłość konsumencka to czy służące do stanu niewypłacalności doprowadziliśmy sami poprzez rażące niedbalstwo (klasyczny przykład to zaciąganie kredytów na zakup dóbr konsumpcyjnych np. nowego telewizora lub laptopa). Jeżeli sędzia który prowadzi naszą sprawę stwierdzi tego typu niedbalstwo to z pewnością Upadłość konsumencka nie zostanie ogłoszona, co więcej tego rodzaju orzeczenie zablokuje nam używane przez nas starania w tym obrębie o następne dziesięć czasów. Pojawia się, zatem pytanie, jakie warunki należy spełniać żeby sprawa przed sądem zakończyła się po własnej myśli. Pomimo faktu, iż wniosek możemy napisać jak i również złożyć samodzielnie a same koszty nie są duże (opłata sądowa przy wnoszeniu pisma wynosi zaledwie 30 zł) to dobrym wyjściem jest skorzystanie z propozycji profesjonalnego prawnika (adwokata bądź radcy prawnego).

Praktyka życiowa pokazuje, bowiem, że posiadając kilkanaście zobowiązań musimy przygotować właściwe uzasadnienie naszego wniosku. Nie wystarczy wskazać jedynie, że mamy ciężką kondycję materialną i nie dysponujemy pieniędzy na spłatę comiesięcznych rat. Bez kozery możemy powiedzieć, że dobrze wykonane uzasadnienie stanowi połowę sukcesu w naszych staraniach o Upadłość konsumencka. Dodatkowo, aby poprzeć twierdzenia zawarte we wniosku należy dołączyć przekieruj tutaj wiarygodny surowiec dowodowy (np. w sprawy, kiedy pożyczki były zaciągane na pomoc chorej ciotki dobrze się podłączyć karty chorobowe ze szpitala, weksle za wizyty prywatne obok specjalistów i zakup koniecznych medykamentów). Jeżeli wszystko uskuteczniliśmy właściwie sąd przychyli się do naszego stanowiska.

Dzięki kolejnym etapie sąd wyznacza dla nas syndyka. Jest to osoba, która szacuje wartość naszego majątku (tzw. masy upadłościowej), sprawdza listę naszych wierzycieli i nadzoruje plan spłaty. Właściwe jego wykonanie decyduje ostatecznie o tym czy niespłacona cząstka zadłużenia zostanie umorzona. Upadłość konsumencka jak to już stało się powiedziane na samym wstępie dla ostateczną drogą ratunku dla osób przekredytowanych np. sytuacja emeryta, którego długotrwały sięgnęły już kwoty więcej niż dwustu tysięcy złotych, wraz z jego świadczenia emerytalnego komornik pobiera dwadzieścia pięć % całej kwoty a dzięki przeżycie zostaje kilkaset zł a oprócz tego zamieszkuje w komunalnym mieszkaniu wraz z ogrzewaniem na węgiel.

Upadłość konsumencka, czyli jak wyjść z zadłużeniaUpadłość konsumencka to bez wątpienia 1-a z najlepszych rzeczy, które to w ostatnich latach mogły spotkać ludzie zadłużone. Nie jest to tylko moja osobista przekonanie, ale statystyki są jednoznaczne w tym względzie. Raz za razem więcej osób otrzymuje w swoim sądzie rejonowym postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jak i również dzięki temu jak to się mówi może w tej chwili oddychać pełną piersią. Jednakże warto tutaj również wspomnieć o komunikacie wydanym poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości, z jakiego wynika, że „tylko” 55 procent składanych wniosków jest pozytywnie rozpatrywanych przez sądy. Dzieje się tak z kilku powodów.

Pierwszym spośród nich jest przesłanka, jaka musi zostać obligatoryjnie spełniona, aby Upadłość konsumencka doszła po ogóle to skutku. Tę przesłanką jest niewypłacalność osoby składającej taki wniosek. Znaczy to stan, w jakim nasza sytuacja materialna wydaje się tak ciężka, że nie zaakceptować jesteśmy w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań finansowych (w praktyce przyjmuje się, że z niewypłacalnością mamy aż do czynienia w momencie, podczas gdy nie płacimy rat grono zadłużeń przez okres trzech miesięcy, nie jest to sztywny termin, ale niejako minimum wypracowane w toku działań prowadzonych przez zawodowych prawników).

Drugim niezwykle istotnym czynnikiem, jeżeli interesuje naszej firmy Upadłość konsumencka to czy do stanu niewypłacalności doprowadziliśmy sami poprzez rażące niedbalstwo (klasyczny przykład to zaciąganie kredytów na zakup dóbr konsumpcyjnych np. nowego telewizora lub laptopa). Jeżeli sędzia który prowadzi naszą sprawę stwierdzi tego rodzaju niedbalstwo to z gwarancją Upadłość konsumencka nie zostanie ogłoszona, co więcej tego wariantu orzeczenie zablokuje nam stosowane przez nas starania w tym zakresie o następne dziesięć lat. Pojawia się, zatem pytanie, jakie warunki należy spełniać żeby sprawa przed sądem zakończyła się po naszej myśli. Pomimo faktu, że wniosek możemy napisać i złożyć samodzielnie a same koszty nie są ogromne (opłata sądowa przy wnoszeniu pisma wynosi zaledwie trzydziestu zł) to dobrym rozwikłaniem jest skorzystanie z propozycji profesjonalnego prawnika (adwokata bądź radcy prawnego).

Praktyka życiowa pokazuje, bowiem, że posiadając kilkanaście zobowiązań musimy przygotować właściwe uzasadnienie naszego wniosku. Nie wystarczy wskazać tylko, że mamy ciężką sytuację materialną i nie mamy pieniędzy na spłatę comiesięcznych rat. Bez kozery można powiedzieć, że dobrze sporządzone uzasadnienie stanowi połowę sukcesu w naszych staraniach o Upadłość konsumencka. Dodatkowo, aby poprzeć twierdzenia zawarte we wniosku należy dołączyć wiarygodny materiał dowodowy (np. w sytuacji, kiedy pożyczki były zaciągane na pomoc chorej ciotki dobrze się podłączyć karty chorobowe ze szpitala, rachunki za wizyty prywatne u specjalistów i zakup potrzebnych medykamentów). Jeżeli wszystko przygotowaliśmy właściwie sąd przychyli się do naszego stanowiska.

Na kolejnym etapie sąd wyznacza dla nas syndyka. Jest to osoba, która szacuje wartość naszego majątku (tzw. masy upadłościowej), sprawdza ewidencję naszych wierzycieli i kontroluje plan spłaty. Właściwe swoim wykonanie zerknij tutaj decyduje ostatecznie na temat tym czy niespłacona frakcja zadłużenia zostanie umorzona. Upadłość konsumencka jak to już stało powiedziane na samym wstępie dla ostateczną drogą ratunku dla osób przekredytowanych np. sytuacja emeryta, którego długotrwały sięgnęły już kwoty przeszło dwustu tysięcy złotych, spośród jego świadczenia emerytalnego komornik pobiera dwadzieścia pięć procent całej kwoty a w przeżycie zostaje kilkaset złotych a oprócz tego zamieszkuje w komunalnym mieszkaniu z ogrzewaniem na węgiel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15