Jakiego rodzaju wytyczne spełniać przy upadłości konsumenckiej?

Duża grupa ludzi obecnie (a w szczególnie dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź będzie krótka bądź bardzo wydłużona. Natomiast niniejszy post wierzę odpowie na wszystkie frapujące Cię wątpliwości. Po pierwsze możemy stwierdzić, iż jest to nie mniej nie więcej tylko ogłoszenie bankructwa w sytuacji, gdy dojdziemy do wniosku, że jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a ciągłe spłacanie naszego długu jest nierealne (np. kwoty rat są wyższe nasze przychody).
 

Upadłość konsumencka dla niezdecydowanych

 


Podstawowym czynnikiem przy obwieszczaniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność nie była przez nas zawiniona. Oznacza to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej umyślnej winy (np. padliśmy ofiarą krętaczy kredytowych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi lichwę). Nasza sytuacja jest badana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W toku postępowania sąd analizuje naszą sytuację finansową, weryfikuje wiarygodność przedłożonych dokumentów i finalnie decyduje o tym czy wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do naszej osoby. Powinniśmy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na skrywanie składników majątkowych i innego tego rodzaju ruchy. Może to, bowiem zniweczyć nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na wiele lat.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to ogromnie przebojowy wątek wśród ludzi zadłużonych i przekredytowanych. Od chwili uchwalenia przepisów o upadłości konsumenckiej zleciało już ponad 6 lat, niemniej jednak dopiero aktualnie możemy mówić o tym, iż wprowadzona instytucja prawna realizuje swą rolę w społeczeństwie. Jest to bez wątpienia efekt noweli, która miała miejsce pod koniec 2014 roku. Nowe normy w zauważalnej mierze doprowadziły do złągodzenia zasad, na jakich można ogłosić upadłość i przyczyniły się do podwyższenia ilości pozytywnych postanowień ogłaszanych przez rodzime sądy w tym względzie.

 

 

Upadłość konsumencka - zadbaj o odpowiedni wniosekPrzez pierwsze, albowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej mogło skorzystać już kilkaset jednostek w skali całego naszego kraju. Jest to znakomita wiadomość w szczególności dla jednostek, które nie radzą sobie ze spłacaniem indywidualnych zadłużeń. Oczywiście każdy może rzec, że jest nieco niesprawiedliwości w tym, że ktoś zaciągał kredyty impulsywnie a teraz jego zadłużenie ma podlegać umorzeniu. Nie można się z tym do końca zgodzić a sam temat osób zadłużonych jest nieco bardziej wielowarstwowy i złożony.

W szeregu przypadków jest, bowiem tak, że dana jednostka nawet pragnie zwracać swoje zadłużenia lecz realnie patrząc jest to po prostu fizycznie niewykonalne (np. jej zarobki nie pozwalają nawet na spłatę rosnących odsetek). W takim przypadku wyłącznym sensownym sposobem na wyjście z ciężkiej sytuacji jest bezwzględnie Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która do rodzimego prawodawstwa została umieszczona pod koniec roku 2009. Regulacje odnośnie jej stosowania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Należałoby w tym miejscu określić, iż do tej pory z możliwości ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko i wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast na chwilę obecną jest to także dopuszczalne w wypadku podmiotów prywatnych. Jej zorganizowanie nie jest prostym zadaniem, wymaga specjalnej wiedzy prawniczej i sporej wytrwałości (całe postępowannie razem z wykonaniem planu spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

 

 

Upadłość konsumencka zbawienie dla zadłużonychJednak Upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach jest doskonałą szansą dla osób, które mają już egzekucję komorniczą. Na taki stan rzeczy wpływa wiele przesłanek. Musimy, bowiem wiedzieć, że egzekucja komornicza niesie ze sobą znaczne koszty (opłacamy koszty egzekucji, swietna strona koszty zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itp.) a prócz tego często z tego, co nam bierze komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasze zadłużenie zamiast zmniejszać się jeszcze wzrasta. Taka droga prowadzi donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten problem. Jeśli się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei przygotowuje schemat naprawczy. Opłacanie zadłużeń trwa maksymalnie 3 lata a po tym okresie niezwrócone długi podlegają procedurze umorzenia. Znaczy to, iż nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka to doskonałe rozwikłanie dla właściwie każdej osoby, która jest niewypłacalna. Stosunkowo niedawno, bowiem z perspektywy ogłoszenia bankructwa mogły skorzystać tylko podmioty pałające się wykonywaniem działalności gospodarczej. Natomiast od końca grudnia 2009 roku taką sposobność mają również osoby indywidualne- konsumenci. Poprzez wprowadzone regulacje do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym Polska dołączyła do państw Europy Zachodniej gdzie podobne rozwiązania działały już ze sporym powodzeniem od wielu lat.

 

 

Upadłość konsumencka dla niezdecydowanych


Jak akcentują, albowiem fachowcy z branży finansów i bankowości problem niespłaconych zobowiązań narasta w naszym kraju od dużej liczby lat. Niezaprzeczalnie nie możemy zapominać o rzymskiej regule prawa, jaka powiada, iż kontraktów trzeba dotrzymywać aczkolwiek z drugiej strony wskazane jest także wziąć pod uwagę sytuację, ludzi nadmiernie przekredytowanych, które nie mają rzeczywistych co powiedzial szans na zwrot swych zadłużeń. Taki stan rzeczy natomiast generuje to, że uciekają one ze swoimi przychodami do szarej strefy. Wyjściem z sytuacji, wobec tego w takim przypadku jest Upadłość konsumencka.

Niesłychanie często, bowiem osoba bedąća w długu na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna kliknij wyprzedać resztkę swego dobytku, żeby reszta niespłaconego długu została umorzona. Wszystko się, bowiem sprowadza do tego, że Upadłość konsumencka gwarantuje dłużnikowi „nowe” życie, bez zadłużeń, bez dokuczliwych telefonów od wierzycieli a przede wszystkim bez egzekucji komorniczej.

Wyjściem problemu zadłużenia jest bez wątpienia Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu kiedy polski ustawodawca wprowadził służące do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama kategoria wskazuje z takiej możliwości mogą skorzystać konsumenci czyli osoby nie prowadzące funkcjonowania gospodarczej. Dla podmiotów gospodarczych i firm stosowane są inne przepisy. Warunkiem podstawowym aby można było przeprowadzić wniosek o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. Oznacza to, że taka osoba nie jawi się być w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów jakie uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki na to, że zobowiązanie będzie spłacone. Typowym przykładem wydaje się sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów instytucji bankowych i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera spośród jej świadczenia emerytalnego sumę 300 zł, która nie pokrywa nawet odsetek od momentu zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tyś złotych. W takich okolicznościach Upadłość konsumencka... jest jak najbardziej wskazana. Występując o tą kobietą do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Odpowiednie wywiązanie się z tego plan jest podstawą służące do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie maksimum 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

 

 

Upadłość konsumencka a skarga pauliańska


Upadłość konsumencka stała się w ostatnim czasie niezwykle skutecznym pomysłem na poradzenie sobie z zadłużeniem, które nas na prostu przerasta. W tym miejscu mam przede wszelkim na myśli sytuacje ludzi, które nie mają długu w wysokości dajmy w to 2. 000 zł, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę stu tys. zł. Jak wskazują dane statystyczne tylko od czasu początku roku 2016 w Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad 3 tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy na fakt, że w analogicznym okresie rok temu liczba ogłaszanych upadłości była wiele mniejsza. Z pewnością wydaje się to związane z nowelizacją przepisów, która w doniosły sposób zliberalizowała zasady, w jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie należność sądowa za złożenie wniosku w wynosi zaledwie 30 zł. Dodatkowo wszystko może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać z w siedzibie sądu po wydziale gospodarczym. Taka sytuacja sprawia, że przeprowadzenie całej procedury jest możliwe nawet bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów korzysta z tej możliwości i jeżeli nie ma przeszkód przyrody formalnej to wniosek po temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” wyjąwszy większego problemu. Jednakże nie zaakceptować zawsze tak musi okazać się. Jeżeli nasza sytuacja połączona z zadłużeniem jest zawiła to warto skorzystać spośród pomocy adwokata bądź radcy prawnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Jakiego rodzaju wytyczne spełniać przy upadłości konsumenckiej?”

Leave a Reply

Gravatar